خاطرات مامان و مهرسانا

دلبندم ...دلم‌میخواد لحظه های باتوبودن را نگه دارم ...زمان با تو چقدر زیبا و دلنشین‌میگذردبرای دلم

سلام مهرسانای عزیزم سلام هدیه ی خدا به مامان وبابا

مهرسانا دختر نازنینم سلام امروز که خاطره تولد تورومینویسم ۲۴دی ماه ۱۳۹۸ هست یعنی ایشالا شش روز دیگه تو میشی سه ماهه ...باورم نمیشه 😊خداروخیلی شکرمیکنم توکنارم هستی .سال قبل توی این روزها توهنوز دروجودمن نبودی...بودنت معجزه ی زندگی من و بابابود...یه معجزه ی قشنگ و شیرین که فقط میخوام تمام لحظه ها بشینم تماشات کنم میدونی اولین باری که متوجه شدم تو دروجودمن هستی کی بود؟دقیقا روز ۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت هفت صبح قبل رفتن سرکار😊
25 دی 1398
1